Povijest

Gradine i gomile otoka Korčule

Protekla godina, obilježena pandemijom Covid-19 virusa i epidemiološkim mjerama koje su reducirale posjete i rad djelatnika u zatvorenom, poslužila je gotovo idealno za pregled i zaštitu nepokretnih ostataka kulturne baštine diljem otoka Korčule. Naime, terenskim pregledom (rekognosciranjem) ostvaruju se uvjeti za buduće arheološko istraživanje. Njime se utvrđuje postojanje, položaj i zatečeno stanje u svrhu zaštite i prezentacije lokaliteta.

 

Nezaobilazni lokaliteti na otoku Korčuli su gradine i gomile, kojih brojimo više od četrdesetak, a njihovo postojanje dosta iznenađuje lokalno stanovništvo. Posljedica toga su česta pitanja upućena arheolozima poput: ''Kakva je to hrpa kamenja?'', ''Mogu li uzeti taj kamen za meju??'' i sl. Ovim prikazom htjeli bismo lokalnoj zajednici, kao najboljem čuvaru vlastitog nasljeđa, pružiti saznanja o jednom dijelu kulturnog bogatstva otoka.

 

Tijekom brončanog i željeznog doba na otoku Korčuli žive ilirske zajednice zvane Plereji. Oni su, sukladno ilirskim običajima i vjerovanjima, te ponukani razvojem oružja koje je dovelo do početka ratovanja, podizali svoja naselja GRADINE, a svoje mrtve ukapali u velikim kamenim GOMILAMA-TUMULIMA. 

Gradine su podizane na lako branjivim brdima s kojih se moglo kontrolirati područje. Na lokalitetima se najčešće može pronaći linija jednog ili dvaju bedema koji omeđuju središnji prostor. Gotovo uvijek gradine međusobno ostvaruju vizualnu komunikaciju, te se smatra kako su stari Iliri u slučaju opasnosti slali zvučne i vizualne signale u obliku vatre i dima.

U podnožju gradina obično se nalaze skupine tumula-velikih kamenih gomila, promjera i do tridesetak metara, visine od 3 do 5 metara. Takve kamene gomile zapravo su bile grobnice jednog značajnog  pokojnika, polaganog u grobnoj raci na dnu s bogatim prilozima. 

 

Terenskim pregledom kroz proteklu godinu obuhvaćena je skupina tumula na području Donjeg blata pokraj grada Kočule, gomila Malo stražišće u Čari, gradina Sutulija u Smokvici, gradina Dubrovica iznad Brne, gradina Veprijak u Blatu, te gradina Gradac i skupine tumula na lokaciji Potirna-Sutvara. 

 

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com