GRADSKI MUZEJ

Trg sv. Marka 1

20260 Korčula

 

Broj: GM/N-1/2021

        

    Na temelju članaka 13. i 48.a  Statuta Gradskog muzeja, članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja te odluke Grada Korčule, kao osnivača, od 12. ožujka 2021. godine, ravnateljica Gradskog muzeja u Korčuli dana 16. ožujka 2021. godine raspisuje 


 

N A T J E Č A J 

 

za prijam u radni odnos u Gradski muzej za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta

 

„Spremač“

 

(1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 

uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci)

 

Na ovaj natječaj za prijam u radni odnos (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opširnije: NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Gradski muzej

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD KORČULA                                 

Povjerenstvo za raspisivanje i provedbu

javnog natječaja

 

r a s p i s u j e

 

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 

za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja 

 

1. Ravnatelj/ica Gradskog muzeja u Korčuli (dalje u tekstu: Muzej) imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

Opširnije: JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja

„Naši značajni zavičajnici – Volim Korčulu“ 

Hrvatsko muzejsko društvo ove je, 2020. godine u povodu Međunarodnog dana muzeja obilježilo ulogu i značaj baštinskih ustanova programom pod nazivom Ljubav. Aktivnostima obilježavanja priključio se i Gradski muzej Korčula.  „Naši značajni zavičajnici – Volim Korčulu“ program je koji će nas pričom, tekstom i fotografijom podsjetiti na drage sugrađane i sugrađanke koji nisu više među nama, no njihov je rad i životni poziv utjecao na brojne Korčulane i Korčulanke te oblikovao povijest naše ne tako davne svakodnevice. Oni su iskreno voljeli svoj grad i otok, te svoju ljubav prenijeli naraštajima. Program razvijamo u suradnji s DAD - Arhivskim sabirnim centrom Korčula- Lastovo te suradnicima, koje i ovim putem pozivamo podijeliti sjećanja. Program „Naši značajni zavičajnici – Volim Korčulu“ u svibnju smo otvorili tekstom „Kako pamtimo i kako se sjećamo profesorice Mire Svoboda“ uz ustupljene snimke dokumenata i fotografija Arhivskog sabirnog centra. Lipanj obilježavamo sjećanjem na Frana Klisuru uz tekst Nikole Perića, ponovo u suradnji s ASC i izbor iz zbirke novinskih članaka, a pozivamo i vas podijeliti svoja sjećanja i uspomene.

Opširnije: IN MEMORIAM FRANU KLISURI

VIII. Dani Petra Šegedina, rujan 2020.

Kulturno – znanstvena manifestacija VIII.  Dani Petra Šegedina, čije je održavanje planirano od 11. do 13. rujna 2020. iz svima poznatih razloga pandemije Covid-19 prilagođava se novim okolnostima. Na sastanku u uredu gradonačelnika Grada Korčule Andrije Fabrisa, ujedno i predsjednika Organizacijskog odbora manifestacije dogovoreno je kako će se izlaganja održati 11. 9., u petak popodne, s početkom u 17.30 u Gradskoj vijećnici, kao i do sada,  no korištenjem video veze. Publika će biti pozvana, te će moći biti prisutna u ograničenom broju i prema smjernicama Stožera. Uvodnu riječ će gradonačelnik Andrija Fabris održati uživo, kao i svoja izlaganja sudionici s Korčule, no sudionici izvan Korčule će se priključiti video vezom. Ostali sadržaji manifestacije će, osim protokolarnog polaganja vijenaca, biti reducirani. Upute o poveznici na video konferenciju slijede.

 

Sani Sardelić, kustosica i stručna voditeljica manifestacije Dani Petra Šegedina

Gradski muzej Korčula

Gradski muzej Korčula – pripreme
Slijedom uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite, Gradski muzej Korčula za posjetitelje
je otvorio svoja vrata. Naš privremeni stalni postav i dalje je u Palači Arneri. Do 15.
ožujka i odluke o zatvaranju muzeja za javnost zbog opasnosti od pandemije, u prvim
mjesecima 2020.

Opširnije: Gradski muzej Korčula – pripreme

Potkategorije

Izvještaji

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com