POLOŽIMO MOBITELE

POLOŽIMO MOBITELE

Mobitel-neizostavni sadržaj svih školskih torba,nepoželjan u nastavi zbog brojnih privlačnih funkcija,

postao je osnovno sredstvo izvedbe ovog projekta.
U početku namijenjeni bilježenju koncepta i kao predradnja u fotografiranju profesionalnim

fotoaparatom skrivao je neobičnu vitalnost i kreativan potencijal u izvježbanoj ruci svog vlasnika.

Učenici 3. i 4.razreda gimnazije, prislanjajući mobitele uza zidine i pločnike starog grada, ostvarili

su intimni poetični zapis ovog vrijednog prostora otkrivajući vrijedne neobične vizure,

promatrane iz rakursa kukca.

Prislonite i Vi lice uza zid neke građevine, sagnite se do pločnika ili kakve kamene građevine i dopustite

ovom gradu da povede Vašu maštu.

Mobitel sigurno imate pri ruci.

Hvala!

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com