Obnova palače Gabrieliss

Građevinska obnova palače Gabrieliss omogućila je suvremeno izlaganje muzejskih zbirki kao i prezentaciju arhitektonskog razvoja zgrade – kulturnog dobra RH. Novim stalnim muzejskim postavom Gradskog muzeja Korčula unaprijedilo se muzeološko predstavljanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa grada i otoka Korčule. 

Arheološka i prirodoslovna zbirka nalaze se  u suterenu - nekadašnjoj cisterni. Vidljiva živa stijena govori o organskom izrastanju grada Korčule. Predstavljena je kao morsko dno na kojem su izloženi podvodni arheološki nalazi. Video prezentacijom upoznajemo se s nastankom otoka Korčule i Pelješkog kanala kojim se plovilo od najranijih vremena a bio je i trgovački put. Prirodoslovna zbirka sastoji od florealnih fosila i fosila ribe iz mezozika krede starih 65 milijuna godina. Prirodoslovna zbirka u kojoj je čeljust nosoroga -stephanorhinus hemitoechus - iz razdoblja srednjeg do gornjeg pleistocena od 500 do 40 tisuća godina pr.Kr. - oplemenjena je suvremenom kompozicijom Silvija Foretića: Silvije i nosorog

This image for Image Layouts addon

U Arheološkoj zbirci

su nalazi od prapovijesnih vremena do kasne antike i ranog kršćanstva. Kremeni noževi, keramičke posude su iz lokaliteta Vela spila i Badija. U grobovima nekropole u Lumbardi pronađene su uvezene grčke posude iz 3.st.pr.Kr. Ističe se lekit s reljefnim prikazom mitološke teme.

U sjevernoj izložbenoj prostoriji prizemlja je kopija grčkog natpisa Lumbradska psefizma te fotografije ulomaka psefizme koji su pronađeni tijekom nedavnih arheoloških istraživanja.  Psefizma (odluka narodne skupštine) je jedan od najstarijih pravnih pisanih spomenika pronađenih na tlu Hrvatske. Originalni spomenik čuva se u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
This image for Image Layouts addon

Na lenti uz stepenice hodnika istaknuti su bitni povijesni događaji za grad i otok Korčulu od 4. st. pr.Kr. do kraja 20. st. Muzejski prostori obogaćeni su skulpturama Trpimira Ivančevića: Ribar i Ivana Jurjevića – Kneza: Seljanka i Kamenoklesar s motivima tipičnih otočnih zanimanja.
This image for Image Layouts addon
''Kameni grbovi i natpisi''
Kameni natpisi od antike do 18. st. te grbovi Korčule svjedoče tadašnja povijesna zbivanja...

Kopija Lumbradske psefizme

U sjevernoj izložbenoj prostoriji prizemlja je  kopija Lumbradske psefizme te fotografije ulomaka psefizme koji su pronađeni tijekom nedavnih arheoloških istraživanja. Kameni natpisi od antike do 18. st. te grbovi Korčule svjedoče tadašnja povijesna zbivanja. Reljefi s motivom pletera iz 11. st. potječu iz Žrnova i Korčule. Ulomak oltarne pregrade najstariji je građevni ostatak Korčule. Natpis Hrvatsko - ugarskog kraljevstva iz 1358. rijetko je sačuvano svjedočanstvo tog povijesnog razdoblja. Na grbu Korčule iz 1717. su simboli grada  - kule i  sv. Marko. Na maketi otoka su naselja te obližnji otoci. Imaju istaknutu ulogu u funkcioniranju otoka kao cjeline. Grad Korčula podignut je na poluotoku istaknutom u Pelješki kanal. 

Kamenoklesarstvo na Korčuli

Na stropu južne prostorije prizemlja su grede s  oslikom iz 16. st. rijetko sačuvanim u Korčuli. Kamenarstvo i kamenoklesarstvo na Korčuli i obližnjim otocima su prisutni  od antike do 20. st. Prezentirani su blokovima kamena iz otočnih kamenoloma, alatom, smukom, pomagalima i kamenim upotrebnim predmetima - kamenicom za maslinovo ulje. Izloženi su gotičko – renesansni kapiteli i grbovi te radovi korčulanskih umjetnika. Djela suvremenih kipara kontinuitet su umjetničkog izraza. Na ekranima su video prezentacije zaštićenih dijelova prirode na otoku Korčuli, urbanizma Korčule, motiva grada na fotografijama i razglednicama, radova korčulanskih fotografa do 80 - ih god. 20.st.

Statut grada  i otoka  Korčule iz 1214.

Statut grada i otoka Korčule iz 1214.

U sjevernoj izložbenoj prostoriji prvog kata predstavljena je povijest Korčule u srednjem vijeku. Tadašnji događaji  utjecali su na razvoj otoka u nadolazećim stoljećima. Među njima je nastanak Statuta grada i otoka  Korčule te osnutak Korčulansko- stonske a kasnije Korčulanske biskupije. Statut grada  i otoka  Korčule iz 1214. predstavljen je kopijom Glave 8. i 9. redakcije Korčulanskog statuta iz 16.st. koja se čuva u obitelji Kapor stranice te video prezentacijom. Na voštanom pečatu korčulanske komune iz 16. st. je sv. Marko i kule. Kroz cijelu povijest Korčula je  zbog geopolitičkog položaja bila važna brojnim osvajačima. Bitka između Osmanlija i Korčulana prikazana je na fotografiji freske iz crkve sv. Nikole u Molla di Bari a uz nju se vezuje kopija crteža Korčule iz 1570. Maketa stare gradske jezgre Korčule prikazuje urbanistički razvoj grada koji potječe iz srednjeg vijeka. Najznačajnije građevine su osvijetljene. Nadopunjen je urbanističkim prikazom i katastarskim planom iz 19.st. 

Brodograditeljska prošlost Korčule

Korčula obiluje državnim, gradskim, plemićkim, biskupskim, zanatskim grbovima kao i grbovima kneževa, duždeva i providura. U muzejskom postavu izloženi su grbovi kovača i kamenoklesara iz 17. st. Marko Andrijić, najznačajniji je korčulanski kipar i graditelj. Andrijići su predstavljeni krunom bunara s obiteljskim grbom te grbovima knezova Capello i Viaro iz 15. st., radovima Marka Andrijića. Gotički grb Kanavelić iz 15. st. najstariji je među grbovima u muzejskom vlasništvu. Iz ovih obitelji potječu značajni hrvatski stvaraoci – Andrijići i Petar Kanavelić.

U južnoj prostoriji prvog kata su povijesni crteži i kartografski prikazi grada i otoka Korčule od 15. do 19. st. Dokumenti su urbanističkog, arhitektonskog i gospodarskog razvoja grada. Na crtežu Korčule Giovanni Francesca Camuttia iz 1572. prvi put su likovno zabilježena brodogradilišta te istaknut značaj žena u povijesnoj bitci 1571. između Osmanlija i Korčulana. Video prezentacije na ekranima donose činjenice vezane uz brodogradnju i kamenoklesarstvo. Uz kamenoklesarstvo i kamenarstvo, Korčula baštini bogatu brodograđevnu tradiciju. Modelima brodova, alatima i pomagalima predstavljena je brodograditeljska prošlost Korčule. Maketa brodogradilišta Vicka Sessa iz 1978. detaljno prikazuje starinsko brodogradilište. Nalazilo se u priobalnom pojasu uz prolaz koji spaja staru gradsku jezgru sa zapadnim predgrađem. Pomorsku povijest ilustriraju akvareli jedrenjaka na kojima su Korčulani plovili, pomorske karte i navigacijski instrumenti te putna košara pomoraca. 

This image for Image Layouts addon

Umjetnička prošlost Korčule

Na drugom katu u istočnoj prostoriji predstavljena je kulturno - umjetnička prošlost Korčule od 17. do 20.st. Izloženi su predmeti svakodnevnog života građanskih obitelji. Ambijentalno su prikazani u dijelu palače u skladu ranijom namjenom prostora. Brončano kucalo Tiziana Aspettia iz 17. st., ranije je bilo na vratima dvorišta palače Arneri. Dar je Venecijanske republike jednom od istaknutih članova obitelji Arneri – kapetanu  mletačke galije na morima Levanta.  Povijesni klavir iz obitelji Boschi  iz 1819. spada među rijetko sačuvane primjerke sličnih instrumenata iz tog razdoblja. Na njemu je svirala Nannette Streicher – Stein, Beethovenova prijateljica. Sačuvan je u izvornom stanju.   Audiovizualnom prezentacijom predstavljen je glazbeni arhiv Ivana Boschia  iz 19. st. Uz salon obitelji Boschi iz 19. st. među namještajem ističe se ažurirani dio škrinje iz 16. st., kasnobarokna komoda, drvena škrinja jadranskog tipa,  stol za igranje karata i izrezbareni stalak – stillo grote – rad  kipara Marina Radizze . Uz portrete građana iz obitelji Andrijić, Boschi i Zaffron  izložene su slike sakralnih motiva iz 18. i 19. st. Nastale su u venecijanskim slikarskim radionicama a ističu se : Smrt sv. Josipa s prikazom onovremene drvodjelske radionice, Salomonov sud i Vjenčanje Joakima i Ane.   Portreti Ferdinanda Giustinćića iz 1905. prikazuju znamenite Korčulane Jakova Baničevića i Petra Kanavelića. Minijaturni portreti iz obitelji Boschi na bjelokosti  rad su korčulanskog umjetnika Josipa Zmajića iz prve pol.19. st.  Plašt iz obitelji Arneri – Hektorović iz 1615. dragocjeni je primjerak svjetovnog tekstila vjerojatno rađen u Dalmaciji. Krase ga motivi biljaka i životinja u zlatovezu. Dječje igračke iz 19. st. pripadale su obitelji Fabris – Zannon kao i svilena vjenčanica, suncobran za korot i lepeza. Među vrednije  muzejske predmete spadaju  rezbareni kositreni tanjuri iz 16. st. iz obitelji Benussi. 

Fotografijama i mačevima – shiavonima iz 17. st.  predstavljeni su otočni plesovi s mačevima moreška i kumpanije - zaštićena kulturna dobra RH. Na zidovima nekadašnjeg salona je prezentiran kasnobarokni ornamentalni oslik. 

Likovne zbirke Gradskog muzeja

U sjevernoj prostoriji drugog kata su djela suvremenih autora. Vizualna prezentacija donosi važne povijesne događaje u Korčuli u 19. i 20. st. Petar Šegedin predstavljen je njegovim prvim suvremenim hrvatskim romanom Djeca Božja iz 1946. a predgovor Monografije Frana Kršinića iz 1968. povezuje istaknute hrvatske umjetnike 20.st. Izloženi radovi Frana Kršinića, Iva Lozice, Izvora Oreba, Radoslava Duhovića pokazuju isprepletenost snažnih umjetničkih ličnosti u odnosu učitelj – učenik. Umjetnici su kasnije su surađivali iprofesionalno a životni putovi su im povezani. Radovi Iva Lozice i Izvora Oreba - prikazi Frana Kršinića ukazuju na snažan umjetnikov utjecaj na različite naraštaje stvaralaca. Mihovil Pansini – pjesnik filma - predstavljen je foto – isječcima iz filma Scuza signorina iz 1963. a arhitekt i dizajner Bernardo Bernardi dizajniranom stolicom. Jakov Peručić, Niko Sessa i Marin Božić profesionalni su fotografi čiji su radovi istaknutih tehničkih i estetskih obilježja.

Radovi Stipa Nobila, Nikole Skokandića i Tome Geričića su izbor iz Likovne zbirke Gradskog muzeja. Međunarodno stvaralaštvo predstavljeno je slikom Richarda Zieglera:   Adam i Eva u raju iz 1935. Vizualnom prezentacijom na ekranima predstavljeni su Petar Šegedin, Richarad Ziegler i Frano Kršinić.

Kuhinja

U dalmatinskim kućama kuhinje su se tradicionalno nalazile u potkrovlju zbog prozračivanja, svjetla te drvenih međukatnih konstrukcija. Kuhinja je opremljena starinskim namještajem, kuhinjskim posuđem i priborom. Korištenjem ovdje izložene vrste posuđa i na prikazani način pripremala se mediteranska hrana koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine prezentirana na ekranu. Audio sadržaji – snimke izvedbi na harmonici, melodije koje pjeva korčulanska klapa Moreška te priče o životu Ljudmile Oreb rođene Jeričević vode nas u korčulansku prošlost. U zidu su ugrađeni škafa -sudoper i nužnik. Kuhinja se u izvornoj namjeni koristila do 30-ih godina 20. st. a predmeti svakodnevno upotrebljavani postali su muzejski. Na stolu je Badnjak. Izrađen je od hrastovine i ukrašen s tri grančice lovorike, a između njih se na Badnji dan postavljaju tri uštipka- prikle. Badnjake su izrađivali korčulanski brodograditelji. Kolende i pjesme koje se pjevaju tijekom godine, predstavljaju nematerijalnu baštinu Korčule. 

This image for Image Layouts addon

Korčulanske bratovštine i moreška

Na trećem katu predstavljen je vjerski kulturni i društveni život grada od srednjeg vijeka do

21.st. Ističe se zastava grada Korčule iz 1901. te fotografije kulturno-prosvjetnih društava i

Bratovštine Svih Svetih iz 50 - ih godina 20. st. Korčulanske bratovštine i moreška - bojni ples s mačevima s elementima drame - inspirirali su istaknutu hrvatsku fotografkinju Mariju Braut.

Brodogradnja, kamenoklesarstvo  i  kovački obrt u prošlosti su obilježavali Korčulu a pridružuje im se i zlatarski obrt. Zlatarska radionica Artura Marinovića je djelovala na prijelazu iz 19. u 20. st . Naslonjači izrađeni prema dizajnu Bernarda Bernardia , raniji su inventar hotela Liburna u Korčuli. Danas na njima mogu sjediti  posjetitelji muzeja.

Šetnjom kroz izložbene prostore muzeja, jedinstvenog na užem području, doživljavate kulturnu i doživljavate kulturnu i gospodarsku prošlost Korčule od prapovijesti do naših dana.

Image
© 2022 Gradski Muzej Korcula

Language Switcher

 
Pojedinačna ulaznica: 6 €
Ulaznica za grupe od 10 i više osoba: 4 €
Ulaznica za učenike u organiziranom posjetu: 2 €
Stručno vodstvo na hrvatskom: 20€
Stručno vodstvo na engleskom: 30 €

© 2022 Gradski Muzej Korcula , All Right Reserved

Language