MEDIJI I KULTURA, KULTURA U MEDIJIMA

Komunikološka škola Matice hrvatske jednom godišnje najboljim studentima
komunikologije i novinarstva pruža jedinstveno izvanfakultetsko multidisciplinarno

stručno usavršavanje. Nositelji programa ugledni su hrvatski znanstvenici, stručnjaci

i medijski djelatnici. Cilj je Škole buduće nositelje hrvatskoga medijskog života

dodatno osposobiti za obavljanje najodgovornijih zadaća u hrvatskom medijskom i

komunikacijskom prostoru kao dijelu svjetskoga medijskog prostora
.

Organizacijski odbor
Miro Gavran
, predsjednik Matice hrvatske
Marijo Dominiković
, glavni tajnik Matice hrvatske
Branko Lovrić
, osnivač Komunikološke škole Matice hrvatske
prof. dr. sc.
Danijel Labaš, Fakultet hrvatskih studija
izv. prof. dr. sc.
Igor Kanižaj, Fakultet političkih znanosti, pročelnik Odjela za medije MH
Jelena Gazivoda
, mag. croat, mag. comm, tajnica Komunikološke škole
Komunikološka škola Matice hrvatske 2022. održava se uz financijsku potporu Grada

Korčule i Zaklade Renovabis.

Suorganizator je škole Ogranak Matice hrvatske u Blatu.

Grad Korčula

Komunikološka škola Matice hrvatske sponzori
MEDIJI I KULTURA, KULTURA U MEDIJIMA

Cilj je ovoga projekta utvrditi i analizirati vrednote i suvremena gibanja u hrvatskom

i drugim društvima na svim područjima – od kulture preko gospodarstva do politike.

Specifični je cilj ovoga projekta ukazati na odnos medija i kultura i na važnost prisut
-
nosti kulture u medijima.

U današnjem društvu obilježenom masovnim medijima i masovnom kulturom, pove
-
zanosti medija i kulture, kao i mjestu kulture u medijima pristupa se višeslojno i iz

različitih perspektiva. A današnje je postmodernističko društvo pod velikim utjecajem

razvoja novih tehnologija i novih medija, koji na svoj osobit način pridonose i „procva
-
tu“ potrošačkoga društva i razvoju takozvane „komercijalne televizijske kulture“ koja je

zasićena slikama te na taj način ugrožava i u pitanje dovodi i čovjekov osjećaj za stvar
-
nost (Jean Baudrillard). Postmodernizam je neprijeporno povezan s razvojem medija, a

oni pridonose i razvoju novoga društva (Gianni Vattimo), što s jedne strane dovodi do

veće demokratizacije i slobode, do širenja prostora duha i kulture, ali s druge strane

i do sve većih nesnalaženja, lutanja i ovisnosti zbog prekomjernog korištenja medija.

Još je uvijek nedovoljno istraženo koliko razvoj tehnologija i društva koje funkcionira

poput „virtualne slike“ utječe na percepciju ljudi, pa i na okolinu u kojoj žive i djeluju

(Paul Virilio). Takvih istraživačkih, znanstvenih i obrazovnih pokušaja u Hrvatskoj i dalje

nedostaje.

Komunikološka škola Matice hrvatske 2022. temi „Mediji i kultura, kultura u medijima“

želi pristupiti sa znanstvenog i obrazovnog stajališta, razmatrajući upravo suvremenu

kulturu i društvo na temelju detalja iz svakodnevnoga života, te ponuditi odgovore

koje si postavlja svaki korisnik suvremenih medija kojega se sve više uvlači, pa i mimo

njegove volje, u svijet virtualnosti i hiperrealnosti (Guy Ernest Debord), stvarajući ili

potičući u njemu razne vrste ovisnosti: od onih koje su poznate već duže vrijeme (pa

za njih postoje i specifični načini terapijskoga postupanja), kao i one nove (za koje se

još uvijek traže načini i moguće terapije). Ove potonje, nove ovisnosti, vezane su uz

svijet medija. Riječ je o ovisnosti o reklamama i reklamiranim proizvodima i kompul
-
zivnom kupovanju, o online videoigrama, internetskom kockanju, pornografiji i flertu, o

društvenim mrežama, filmovima, televiziji i drugima, pri čemu se mora postaviti nužno

pitanje koliko i kako te promjene i ovisnosti utječu i na čovjekov identitet (Pascal Bru
-
ckner, Zygmunt Bauman) kojega sve više oblikuju nove ikone pop kulture – influenceri

ili youtuberi.

Cilj je Komunikološke škole Matice hrvatske 2022. na temu „Mediji i kultura, kultura

u medijima“ ne samo progovoriti, analizirati i istražiti svijet novih medija i njegovu

(ne)povezanost s kulturom te ukazati na današnji utjecaj medija na kulturu, nego i

polaznike (dvanaest najboljih studenata komunikologije i novinarstva sa Sveučilišta

u Zagrebu i Hrvatskog katoličkog sveučilišta) osposobiti da – koristeći stečena znanja

s najboljim stručnjacima i znanstvenicima iz Hrvatske i inozemstva u intenzivnome

četverodnevnom
programu – i sami u budućnosti budu sposobni uočavati izazove
odnosa medija i kulture, te provoditi programe odgoja za medije ili programe medijske

pismenosti, osobito među djecom i mladima od predškolskih ustanova, preko os
-
novnih pa do srednjih škola. Polaznici će tijekom polaženja KŠMH steći kritičan odnos

prema medijima, upoznati se s njihovim pozitivnim i negativnim, izazovnim stranama,

te usvojiti znanja potrebna za uočavanje pitanja povezanih s odnosom medija prema

kulturi i mjestom kulture u medijima.

Igor Kanižaj i Danijel Labaš, voditelji KŠMH

Image
© 2022 Gradski Muzej Korcula

Language Switcher

 
Pojedinačna ulaznica: 6 €
Ulaznica za grupe od 10 i više osoba: 4 €
Ulaznica za učenike u organiziranom posjetu: 2 €
Stručno vodstvo na hrvatskom: 20€
Stručno vodstvo na engleskom: 30 €

© 2022 Gradski Muzej Korcula , All Right Reserved

Language