Korčulanski fotovremepolov

Korčulanski fotovremepolov

Sinoć je u Gradskom muzeju Korčula otvorena vrijedna i zanimljiva izložba Korčulanski
fotovremepolov. Autori izložbe su Mihovil Depolo i Kristian Nakić. Organizirana u suradnji Gradskog
muzeja Korčula, Mihovila Depolo i Kristiana Nakića. Svi izlošci i sadržaji panoa privukli su pažnju
publike, a posebice fotografska kamera korčulanskog fotografa Nika Sesse.

Konzervatorsko-
restauratorski radovi na povijesnoj fotografskoj kameri iz 20 - ih godina 20.st. izvedeni su strpljivim i
vrijednim rukama Mihovila Depola i Kristina Nakića. Kameru je prije nekoliko godina njen dosadašnji
vlasnik Mihovil Depolo odlučio pokloniti Gradskom muzeju. Tako će se sadašnji i budući muzejski
posjetitelji upoznali sa bogatim fotografskim nasljeđem Korčule a ona biti baštinski predmet koji se
čuva u muzejskoj instituciji. Po završetku izložbe biti će izložena u stalnom muzejskom postavu uz
fotografije Nika Sesse koje se izvorno čuvaju u Državnom arhivu u Dubrovniku, Arhivski sabirni centar
Korčula- Lastovo u Žrnovu. Zahvaljujemo Kristianu Nakiću i Mihovilu Depolu vlasniku Obrta
Restauriranje Depolo, na suradnji a posebno na vrijednoj donaciji muzejskog predmeta. Izložba će biti
otvorena tijekom siječnja 2023. s mogućnošću produljenja. U ambijentu dojmljivog povijesnog
fotoateljea ostvarenog predmetima u vlasništvu Gradskog muzeja i korištenjem stogodišnjeg
objektiva posjetitelji izložbe na otvaranju su mogli izrađivati fotografije. Najavljene su i foto-radionice
na kojima će se sudionici upoznati s radom povijesne kamere. U siječnju 2023. biti će priređeno
predstavljanje kataloga izložbe Korčulanski fotovremeplov. Pozivamo Vas da posjetite izložbu i
obogatite svoje znanje o fotografskoj baštini Korčule.

 


Image
© 2022 Gradski Muzej Korcula

Language Switcher

 
Pojedinačna ulaznica: 6 €
Ulaznica za grupe od 10 i više osoba: 4 €
Ulaznica za učenike u organiziranom posjetu: 2 €
Stručno vodstvo na hrvatskom: 20€
Stručno vodstvo na engleskom: 30 €

© 2022 Gradski Muzej Korcula , All Right Reserved

Language